Om Pantesikring

Pantesikring AS er mellomleddet mellom eier og kjøper av objekter. Vi bistår med en effektiv omsetning av alt fra kjøretøy til verktøy og annet inventar.

Vi foretrekker ofte å bruke auksjon som omsetningsform, da salget er satt til å skje i løpet av rimelig tid. Likevel prøver vi å fremstå annerledes fra andre auksjoner, og vi tror de auksjonsbydere og fremtidige auksjonsvinnere vil foretrekke vår fremgangsmåte og tankesett for hvordan auksjoner skal gjennomføres.

Horisont

En utstrakt hand for våre oppdragsgivere

Pantesikring AS realiserer verdier for advokater, bobestyrere, banker og offentlig virksomhet. Vi gir bistand i forbindelse med mislighold og konkurser, i form av sikring, verdifastsettelse og realisering av verdier.

Sikring av verdier

I forbindelse med konkurser og mislighold er det viktig for den som har pant i objektet å få kontroll på verdiene. Vi skal ut på lokasjon og sikre utstyr og verdier.

Registrering av verdier

Vi registrerer verdier gjennom dokumentering, gjennomgang praktisk kontakt med interessenter, backup av viktige data og så videre.

Salg og realisering av aktiva

Etter at utstyret er sikret, kan vi bistå oppdragsgiver med å omsette varene.

 

Klikk her for å komme i kontakt med en av våre dyktige ansatte.